drs. E.E. Aarsen-Schiering
Studie jaren aan de Universiteit van Amsterdam. Vierenveertig jaar voor de klas, waarvan 36 jaar Voortgezet Onderwijs in Amsterdam. Als Preekbevoegde gaat zij regelmatig voor in het gehele land. Heeft verschillende Lutherreizen georganiseerd en geleid.


ds. Susanne Freytag
was vanaf 1996 verbonden aan de Evangelisch-Lutherse gemeente Groningen. Vanaf september 2016 dient zij de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland. Zij was vele jaren lid van de Evangelisch-Lutherse synode en van de generale synode.


ds. Margo Jonker


prof. dr. Markus Matthias
studeerde theologie en germanistiek in Göttingen, Tübingen, Jerusalem en Strasbourg, promoveerde in Erlangen (Habilitation in Halle a.S) en is sinds 2008 hoogleraar Lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit (nu gevestigd in Amsterdam en Groningen).


ds. Willy Metzger
is predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente het Gooi in deeltijd. Hij studeerde theologie in Heidelberg en Amsterdam en kwam vanwege de studie theologie in 1987 naar Nederland. Naast zijn werk als predikant is hij in dienst van de Universiteit van Amsterdam, als consultant voor ICT in Onderwijs en Onderzoek.


mw. B. Carry Nijland
Studeerde in haar jonge jaren sociologie aan de RU Utrecht en vanaf 2006 religie studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen, richting Geestelijke Verzorging/Pastoraat. In deze studie volgde zij o.a. godsdienstfilosofie, syst. theologie, Bijbel exegese en hermeneutiek. Sinds 2015 is zij ouderling pastoraat voor de E.L.G. Zutphen.


ds. Marlies Schulz
heeft theologie gestudeerd in Hamburg en twee jaar de opleiding tot predikant. Door de Nordelbische Kirche werd zij gedetacheerd bij de Synodale Commissie in Nederland. Vanaf 1992 tot 2019 was zij predikant van de Evangelich-Lutherse Gemeenten, achtereenvolgens in Den Bosch, Heudsen, Eindhoven en Breda. Nu is zij predikant van de PKN gemeente in Nuenen.


ds. André van der Stoel
is predikant van de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam. Hij studeerde theologie aan de PThU in Kampen en Amsterdam. Na zijn studie heeft hij als predikant gewerkt in een pioniersproject in Amsterdam Zuidoost. Centrale vraag in zijn werkzaamheden is ‘Wat is het goede nieuws in deze situatie?’


dr. Theo van Willigenburg
studeerde theologie en filosofie en promoveerde in Utrecht. Hij is emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek en thans verbonden als onderzoeker aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit. Daarnaast is hij cantor in de Lutherse Kerk van Apeldoorn.