ds. Susanne Freytag
was vanaf 1996 verbonden aan de Evangelisch-Lutherse gemeente Groningen. Vanaf september 2016 dient zij de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland. Zij was vele jaren lid van de Evangelisch-Lutherse synode en van de generale synode.


dr. Theo van Willigenburg
studeerde theologie en filosofie en promoveerde in Utrecht. Hij is emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek en thans verbonden als onderzoeker aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit. Daarnaast is hij cantor in de Lutherse Kerk van Apeldoorn.


ds. Willy Metzger
is predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente het Gooi in deeltijd. Hij studeerde theologie in Heidelberg en Amsterdam en kwam vanwege de studie theologie in 1987 naar Nederland. Naast zijn werk als predikant is hij in dienst van de Universiteit van Amsterdam, als consultant voor ICT in Onderwijs en Onderzoek.


ds. André van der Stoel
is predikant van de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam. Hij studeerde theologie aan de PThU in Kampen en Amsterdam. Na zijn studie heeft hij als predikant gewerkt in een pioniersproject in Amsterdam Zuidoost. Centrale vraag in zijn werkzaamheden is ‘Wat is het goede nieuws in deze situatie?’


mw. B. Carry Nijland
Studeerde in haar jonge jaren sociologie aan de RU Utrecht en vanaf 2006 religie studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen, richting Geestelijke Verzorging/Pastoraat. In deze studie volgde zij o.a. godsdienstfilosofie, syst. theologie, Bijbel exegese en hermeneutiek. Sinds 2015 is zij ouderling pastoraat voor de E.L.G. Zutphen.


drs. Elsa Aarsen-Schiering
studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Vierenveertig jaar stond zij voor de klas, waarvan 36 jaar in het Voortgezet Onderwijs in Amsterdam. Zij heeft verschillende Lutherreizen georganiseerd en geleid.


ds. Roel Braakhuis
was 25 jaar pastoraal werker in de RK Kerk. Na zijn afscheid aldaar werd hij predikant in de PKN en tot zijn emeritaat is hij verbonden geweest aan de Protestantse Gemeente in Ammerstol. Hij is één van de vertalers van Luthers werken zoals zijn uitgegeven onder redactie van Prof. Markus Matthias.


ds. Margo Jonker
werd na haar studie aan de Theologische Universiteit in Kampen, predikant in de gereformeerde kerk van Ter Apel en de Protestantse Gemeente van Zwolle. Sinds 2017 is zij predikant in Evangelisch Lutherse Gemeente te Zwolle. Tevens is zij lid van de Evangelisch-Lutherse Synode.