Luther en de Lutherse traditie écht leren kennen waar het spannend wordt:
dat is het doel van de cursus Leren van Luther.

Want waarom kenmerken Lutherse vieringen zich door zo’n uitgebreide liturgie?
Wat voor spiritualiteit roept dat op?

Liturgie is ‘de hemel op aarde brengen’!
Liturgie raakt door haar vorm en haar inhoud aan al onze zintuigen.
We ervaren schoonheid, komen in beweging en zijn samen zingend en sprekend betrokken op de dingen van God.
We gaan lezen wat Luther daarover zegt en oefenen verschillende liturgische vormen.

 

MET LUTHER VIEREN
Liturgische Spiritualiteit


Lutherse vieringen kenmerken zich door hun sterk liturgische karakter, met vaste gezangen Kyrie en Gloria etc.), acclamaties en responsies. Dat liturgische kader roept een bepaalde liturgische spiritualiteit op. Want liturgie raakt door haar vorm en haar inhoud aan al onze zintuigen. Liturgie is vertrouwd maar verbindt ons tegelijkertijd met een traditie van ver heen. We ervaren schoonheid, komen in beweging (zitten, staan) en zijn samen zingend en sprekend betrokken op de dingen van God. Liturgie is ‘de hemel op aarde brengen’.

In de cursus Leren van Luther verkennen we in vier bijeenkomsten enkele kernmomenten uit de Lutherse liturgie. Maar we gaan ook samen oefenen en onder woorden brengen wat we ervaren bij bijvoorbeeld het Avondmaal of tijdens de gebeden.

Elke bijeenkomst begint met het aansteken van een kaars en een gebed, gedicht of lied.
Elke bijeenkomst eindigt wederom met een gebed, bijvoorbeeld het Lutherse Avondgebed.


Bijeenkomst 1

Een gewijde ruimte binnengaan: intochtslied, voorbereiding, Kyrie en Gloria
Liturgie richt ons op een onzichtbare werkelijkheid die tastbaar wordt in een aan de hemel gewijde kerkruimte. Dat vraagt om een bepaalde houding, een bepaalde voorbereiding, waartoe intochtslied en voorbereidingsgebed ons aanzet. Wat is die houding? Welke rol speelt stilte? Met welke woorden kun je vervolgens een gezongen Kyrië voorbereiden? Welk Kyrië uit het Liedboek 2013 spreekt je het meeste aan?
> Wij beginnen de bijeenkomst na de opening met 5 minuten stilte terwijl de kaars in ons midden brandt.

Bijeenkomst 2

Kenmerken van een goede Lutherse preek
Welke preek is je ooit bijgebleven? Hoe probeerde Luther mensen te raken in zijn preken? Hij preekte vrijwel elke dag! Gaat het Woord leven in preek en lezingen? Waar word je door aangesproken en waarom raakt het je? Wat is de opdracht voor een predikant?
> We lezen tijdens deze bijeenkomst een kort stuk uit twee preken en proberen de verschillen te benoemen.

Bijeenkomst 3

De vorm van het liturgische gebed: zondagsgebed en voorbeden
Liturgische gebeden hebben een bepaalde vorm, soms met een gesproken of gezongen acclamatie. Die vorm is essentieel om God present te stellen en met weinig woorden véél te kunnen zeggen.
> Samen gaan we enkele gebeden schrijven die wij aan het einde van de bijeenkomst ook samen bidden.

Bijeenkomst 4

Het heilig Avondmaal: dicht bij Christus zijn en kwetsbaar bij elkaar
Aan de hand van vier verschillende avondmaalsopvattingen proberen we onder woorden te brengen wat het Avondmaal voor ons betekent. Hoe dacht Luther daarover? En hoe vaak kun je het beste Avondmaal vieren?
> We oefenen samen het in vele Lutherse kerken gebruikte Sanctus & Benedictus en het Agnus Dei.


In het seizoen 2023-2024 wordt voor de elfde keer de cursus Leren van Luther aangeboden.
Ooit begonnen als een korte leergang in enkele Lutherse gemeenten wordt deze cursus nu gegeven op veertien plaatsen in heel Nederland; van Groningen tot Heerlen en van Amsterdam tot Zutphen.

De deelnemers zijn niet alleen van lutherse huize maar van alle achtergronden, allen met een belangstelling om zich aan de hand van teksten van Luther in vragen van het geloof te verdiepen.